kontur nr. 11

KONTUR 16

02.12.2007

Forord

Gry Høngsmark Knudsen
Rejsen til månen – maskulinitet italesat i kunsten
Undersøgelser af køn i kunsten har længe været forbeholdt kvindelige kunstnere, men i de senere år er der flere eksempler på mandlige kunstnere, der undergraver og stiller spørgsmålstegn ved den vedtagne kunstnerstereotyp. I artiklen præsenteres den sydafrikanske kunstner William Kentridge og hans modbillede til den historisk funderede forestilling om den maskuline kunstnerhelt

Kamma Overgaard Hansen
En pirrende parodi – pornografiens billeder
Pornografi er i bund og grund et underlødigt forbrugsgode, der ikke har nogen interesse i at forskønne seksualiteten. Tværtimod fungerer den pornografiske billedverden som en grotesk karikering af vestlige seksualnormer og -forestillinger

Kirsten Molly Søholm
”Jeg er den radikale yngel.” Køn og religion som identitetsparametre i islamisk fundamentalisme
Det identitetskoncept, der formuleres af den islamiske fundamentalisme, fascinerer mange unge muslimer i Vesten. Artiklen præsenterer begrebet fundamentalisme og diskuterer de islamisk-fundamentalistiske identitetsfortællinger, der skildres i den kontroversielle, tyrkisk-tyske migrationsforfatter Feridun Zaimoglus værker

Nina Koefoed
Seksualitetens betydning i etablering af magt og maskulinitet
Otto Ludvig Raben, greve til det lollandske gods Christiansholm, førte dagbog i størstedelen af sit voksenliv, fra 1749 til sin død i 1791. Dagbogen rummer notater om store og små sociale begivenheder, herunder en lang række optegnelser over grevens seksuelle forhold ved siden af ægteskabet. Med udgangspunkt i disse notater undersøger artiklen muligheden for at efterspore husbondens seksuelle udnyttelse af sine tjenestepiger og seksualitetens betydning for konstruktion af mandighed i slutningen af 1700-tallet.

Beritt Ramsland
Identitet og integration – i mødet mellem os og de andre
Når danskere og flygtninge/indvandrere taler om identitet og integration, springer det i øjnene, at individets position som etnisk dansk eller etnisk anden i Danmark har en afgørende betydning for individets identitetsdannelse. Endvidere kan det konstateres, at begreberne identitet og det at være integreret flyder sammen i vores italesættelser af dem, og dermed rejses et presserende spørgsmål: Hvor går grænsen mellem identitet og integration?

Steffen Korsgaard
Mompreneurship as a Challenge to the Growth Ideology of Entrepreneurship
Mompreneurs are female business owners actively balancing the roles of mother and entrepreneur. This concept contradicts and challenges the assumption, prevalent in entrepreneurship literature, that economic growth is the raison d’etre of entrepreneurship.

Carina Serritzlew
Køn i børnehøjde
En udstilling om barndommens kulturhistorie på Kvindemuseet skal fremhæve den rolle, kønnet har spillet og fortsat spiller for det liv, vi har som børn

Uden for tema

Loránd-Levente Pálfi og Júlia Pajzs
Gennem kejserdømme, kommunisme og republik – akademiordbogen lever!
Om den ungarske modersmålsleksikografi fra begyndelsen og til nyeste tid med særlig hensyntagen til det Ungarske Videnskabernes Selskabs nye storordbog

Workshop-oplæg

 

Stine Birk Toft
Muser og mænd, cross-gender fremstillinger på romerske sarkofager
Siden antikken har spørgsmålet om forholdet mellem biologisk køn, socialt konstruere køn= gender og identitet været rejst gentagne gange, blandt andet fordi konstruktionen falder forskelligt ud alt efter historisk og geografisk kontekst, race, klasse, etnicitet og seksualitet. Dette studie handler om forståelsen af gender i det antikke Rom i 2. og 3. århundrede e.Kr. set ud fra fremstillingen af mænd og kvinder på sarkofager

Hanne Værum Sørensen
Skal drenge og piger behandles ens i børnehave og i vuggestue?
I denne artikel sættes fokus på den pædagogiske praksis i en (delvist) kønsopdelt børnehave ud fra en
udviklingspsykologisk vinkel og med en beskrivelse af de værdier, som forældre og
pædagoger finder betydningsfulde i forhold til børns udvikling og trivsel

Anja Majbritt Jensen
Truende adfærd – om kvindelig maskulinitet
Denne artikel tematiserer kvindelig maskulinitet og de kulturelle straffeforanstaltninger, der følger i kølvandet på kvinder, der gør maskulinitet. Jeg vil give nogle konkrete eksempler på, hvordan kvindelig maskulinitet er blevet genkendt, men også forsøgt elimineret hos den danske håndboldlegende Anja Andersen i mediernes fremstillinger af hende.

Anne Bjerregaard Sinding
Den kulturelle eksklusion af piger og kvinder i fysik – fra folkeskole til forskerkarriere
En kulturelt betinget forforståelse af fysikfaget som et fagområde for drenge, men ikke for piger, får betydning for pigers interesse for fysikfaget, for pigers til- og fravalg af fysikstudiet og for fysikerkvinders karriere i akademia

Christine Andreasen
Den kvindelige krop og det mandlige blik - debatten om sexualiseringen af det offentlige rum
Begreberne køn og seksualitet indgår i en igangværende kamp om betydning

Lise Damkjær
Heltindemåder – iværksætteri som ligestillingsstrategi
Morgendagens Heltinder er et netværk med langt over 1000 kvinder, der udvikler nye måder at gøre ting på – lige fra at drive virksomhed, forene virksomhed og familie, designe tasker, lave sjov og billig markedsføring og forandre verden til helt nye måder at leve på. Det kalder vi heltindemåder

Links

Michael Kimmel.
A War Against Boys? The Current Crisis of Boys?

Mette Henriksen
Bøsser som fædre - forhandling af rettigheder i aftalefamilier
I fire interview med bøsser om børn og aftalefamilier undersøges den forhandling af rettigheder og forpligtelser, som kendetegner denne særlige familiekonstruktion i et familiepolitisk minefelt af modstridende interesser

Sarah Gram
Økonomisering af kultur – vejen til ligeberettigelse for kvindelige kunstnere? –- “Goldrausch” et professionaliseringsprogram for kvindelige kunstnere i Berlin

Boganmeldelser