kontur nr. 11

KONTUR 11

 

Forord

Lene M. Pedersen

Krig som en skabende faktor kontur pdf icon

Nationalisme i moderne forstand fandtes ikke i middelalderen, men i den sene middelalder, med hundredårskrigen 1337-1453 mellem England og Frankrig som katalysator, udvikledes institutioner og ideer, som blev forløbere for de moderne begreber ’nation’ og ’nationalisme’.

Simon Kruse Rasmussen

Barbaren i spejlet – Rusland som Europas ’anden’

Denne artikel forsøger at afdække mønstre i europæisk italesættelse af Rusland. Analysen viser en kontinuitet fra 1500 til afslutningen af den kolde krig, hvor Rusland vedholdende ses som barbarisk, uciviliseret og despotisk. Disse diskurser henter næring i det klassiske Grækenlands 2500 år gamle Europa-Asien-dikotomi

Anne Folke Henningsen

Kulturmøder mellem herrnhutiske missionærer og missionsmodtagere i USA og Sydafrika

Herrnhutermission er et særlig interessant analyseobjekt, fordi der findes en del kildemateriale bevaret, som bevægelsens konvertitter har forfattet

Kirsten Gomard

Socialisme og kvindefrigørelse i kejsertidens Tyskland

For socialisterne lå nøglen til frigørelse for arbejderklassens kvinder i lønarbejde og ubrydelig solidaritet med arbejderklassens mænd

Poul Kragh Jensen

En studie i brunt

Erindringen om nazismen er i tiden efter Anden Verdenskrig blevet brugt som politisk våben af meget forskelligartede grupper med meget forskellige formål

Margrethe Ellegaard Hansen

Tom Kristensen og Kina – et litterært kulturmøde

De digte og noveller om Kina, som Tom Kristensen skrev i forbindelse med sin rejse til Østen, formidler mere end bare hans umiddelbare indtryk af landet. Han reflekterede i høj grad også over selve kulturmødet

Victoria Hvidbjerg

Mobiltelefonreklamer i Japan og Danmark – om konstruktionen af kvinderoller og livsstils-idealer

Krydsfeltet mellem de billeder, danskere tilskriver sig selv og vores fremstillinger af - og forestillinger om - Japan og japanere og vice versa, giver et interessant billede af reklameretorikkens kvinderoller og livsstils-idealer i de to lande

Trine Brøndberg

EU: Et superbrand - konstruktionen og brandingen af EU-identitet på Europa-Kommissionens website

Superbrandet EU er skrøbeligt, og idet EU nyder så stor prestige, er faldet fra piedestalen faretruende dybt

Mette Henriksen

Bøsser med børn – forhandling af rettigheder i aftalefamilier

I fire interview med bøsser om børn og aftalefamilier undersøges den forhandling af rettigheder og forpligtelser, som kendetegner denne særlige familiekonstruktion i et familiepolitisk minefelt af modstridende interesser