kontur nr. 1

KONTUR 9

 

Forord

Ditte Sara Andersen

Køn og reklame i Kina

Det overordnede kønspolitiske ideal i Kina er ligestilling mellem kønnene, et ideal, medierne, herunder den kommercielle reklame, forventes at leve op til. Som det fremgår af denne artikel, iscenesættes kønnene imidlertid primært i overensstemmelse med det traditionelle Kinas kønskonstruktioner

Mette Rissberg Jensen

Ligestilling i Litauen - tendenser og traditioner

Litauen har i dag en ligestillingslov, som bygger på levn fra sovjettiden. Dette er problematisk, da kvinder er delt i en sovjetgeneration og en post-sovjetgeneration

Ulla Angkjær Jørgensen

Kropsmekanik. Film, fiktion og videnskab

Anatomisk set er & udstyret med øjne som en kikkert, der er gået i stykker og samlet forkert. Et øje, der peger indad, og ét mod horisonten (Fra Solvej Balles digtsamling "&". 1990)

Thomas Lyngby

Kultursammenstød og mentalitet. Carl Emil Janssens optegnelser 1844-49

Et grønlandsk-dansk kulturmøde finder sit personlige udtryk i en dansk præsts dagbog

Line Dahl Olesen

Northern Ireland Women's Coalition

De nordirske kvinder blev de virkelige tabere i det politiske spil om den nordirske provins. De forblev usynlige og nedprioriterede, og deres politiske dagsorden blev overskygget af andre politiske spørgsmål

Sara Parding

Fel kön på arbetet?

Artikeln visar att de egenskaper och handlingar som konstituerar identiteten "pedagog" liknar de som konstituerar identiteten "kvinna" och ligger långt från identiteten "man", medan konstituenterna för identiteterna "polis" och "man" liknar varandra. Detta kan försvåra för manliga pedagogers och kvinnliga polisers yrkesutövning eftersom de inte ses som "riktiga" pedagoger respektive poliser

Lene M. Pedersen

Når småstater fører stormagtspolitik

Dansk baltikumpolitik fra Murens fald i 1989 til EU-topmødet i København i 2002