kontur nr. 1

KONTUR 8

OMGANG MED KULTUR - OM KULTURSAMMENSTØD OG KULTURMØDER

 

Forord

Jan Ifversen

Kulturmøder mellem opdagelse og erobring - mellem æstetik og politik

There are two alterities. There is the logical alterity, if there is a series, each term is other in relation to the rest. The alterity of the face, wich is not a series, but strangeness wich cannot be supressed, wich mean that it is my obligation that cannot be effaced.

Niels Kayser Nielsen

Historisk kulturanalyse mellem vilkår og vilje - nogle pejlinger

Kulturmøder og analytiske dobbeltstragtegier

Niels Brimness

Fra enerådende diskurs til flertydig dialog

E.W. Said's Orientalism og moderne kulturmødeteori

Anne Wedell-Wedellsborg

Kafka på kinesisk

Om occidentalisme i Kina

Annette Skovsted Hansen

Variations on a Theme

Cultural Encounters Reflected in Japanese Bilingual Dictionaries of the Nineteenth Century

Tue Witt

Europa som nationens anden og nationen som Europas anden

Forestillinger om Europa i den danske Europadebat

Karen Klitgaard Povlsen

Stedets blik: kulturmøder som naturmøde

Rejselitteratur i og fra Europa omkring 1800

Steen Busck

Møder mellem elitekultur og folkekultur

Begrebene "folkekultur" og "elitekultur" har været genstand for en del kritik. Måske er det selve begrebet "kultur", der er noget i vejen med. Måske bør man arbejde med kultur som skel og forskelle, snarere end som entiteter, der lader sig isolere ud og studere som særlige helheder.

Adam Aisen

Øst. Vest. Hjemme....øh....: om kulturelle identiteters menneskelige snørklede veje

Identitetsdannelse i multikulturelle miljøer viser med al tydelighed, at traditionelle kulturelle identiteter er under forandring. Nye identifikationskategorier opstår blandt andetblandt unge med invandrebaggrund i Danmark

Britta Timm Knudsen

Nostalgi og (re)konstruktion

Nostalgi som et fremtrædende kulturelt fænomen, belyst gennem en tysk film, en fransk film og en dansk tv-serie