KONTUR - Tidsskrift for Kulturstudier udgives af Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet.

KONTUR sigter mod at formidle forskning inden for kulturstudier i en afspejling af hele instituttets faglige bredde: Europastudier, Kønsforskning, Østeuropastudier, Kinesisk og Japansk, Historie, Indisk og International Studies. Herved aftegnes "konturer" af specifikke kulturelle fænomener på baggrund af den karakteristiske tværfaglighed ved kulturstudier som fagområde. KONTUR udkommer to gange årligt, hovedsageligt som temanumre, men optager også artikler uden for tema. Hvert nummer rummer desuden boganmeldelser.

Redaktionen modtager gerne forslag til artikler, boganmeldelser og temaer. Artikelforslag læses af en anonym læser.

Næste nummer af KONTUR har temaet Revolutioner.

Redaktion

Christoffer Kølvraa (ansvarshavende)
Paula Pannu
Jens Wendel-Hansen

Jan Ifversen
Ann-Christina Lauring Knudsen
Lone Maribo
Janne Bleeg
Lisanne Wilken
Rosa Magnusdottir
Agnes S. Arnorsdottir

 

Dtp og website
Rikke Korsbjerg

Forsidefoto
© Jean Monnet 15/06/1967 European Commission, 2009