kontur nr. 11

KONTUR 15

01.03.2007

Forord

Kirsten Molly Søholm
Antiglobalisme som populistisk strategi i en globaliseret verden: Jörg Haiders højrepopulistiske koncept
Artiklen diskuterer med udgangspunkt i Ulrich Becks globaliseringsbegreb forholdet mellem højrepopulisme og globalisering hos den østrigske højreradikale politiker Jörg Haider

Mette Henriksen
Cyborgfigurer: forestilling og fantasi, frygt og håb
Hvad er en cyborg? Hvornår holder mennesket op med at være menneske og bliver cyborg i stedet? Er det allerede hændt? Artiklen beskriver et udpluk af ontologiske, naturvidenskabelige, kulturanalytiske, litterære og etiske
perspektiver på cyborgs

Birgitta Frello
Om distributionen af hvidhed – race, raceoverskridelse og racisme i John Fords Forfølgeren
Med udgangspunkt i John Fords Western Forfølgeren fra 1956 præsenteres en analyse af repræsentationer af race og overskridelse af raceskel, særligt i relation til konstitueringen af subjektpositioner, hvorfra spørgsmål om hvidhed og ikke-hvidhed kan afgøres

Nina Seirup
Royal hyldest gennem tiderne
Siden middelalderen har modtagelserne af kongemagten i købstæderne været festlig og folkelig. Artiklen viser udviklingen i befolkningens hyldest fra en guddommelig legitimering til kongehusets nutidige personificering af den danske nation

Sarah Gram
Female art and the laws of Supply & Demand
The Commodification of Culture as a tool for resurrecting the notion of Equal Opportunities for female artists

Judit Horváth
Ungarsk i Danmark
Forskningen i ungarsk sprog i Danmark begyndte med en astronomisk ekspedition i 1700-tallet. Godt og vel 200 år senere er Aarhus Universitet det sted i landet, hvor der udbydes undervisning i ungarsk

Britta Timm Knudsen
Baudrillards nekrologer
Hypernekrolog over den sidste af de franske postmoderne koryfæer, Jean Baudrillard,
der døde 77 år gammel i Paris efter lang tids sygdom

Boganmeldelser