kontur nr. 1

KONTUR 6

Tema: KØN OG KULTUR I EUROPA

 

Forord

Annick Prieur

Frihed til at forme sig selv

En diskusjon av konstruktivistiske perspektiver på identitet, etnisitet og kjønn

Bodil Marie Thomsen

Kameraet og kvinden i nyere europæisk filmkunst

Jean-Luc Godards blandform af modernistisk montage og virkelighedseffekt i 1960'erne diskuteres med afsæt i skildringen af kameraet og kvinden. Der perspektiveres til Lars von Triers guldhjertetrilogi i 1990'erne

Rigmor Kappel Schmidt

Høvisk kærlighed, forførelse og krydsklædning

Det gik hedt til i riddertiden og i den spanske barok: drabelige mænd og skønne, håndfaste damer, hemmelige ægteskaber, voldtægt og mord

Karen Hvidtfeldt Madsen

Barnets skrig - moderskabets ambivalens

Sylvia Plaths "Ariel" - det private og det offentlige - det indre og det ydre, døden og fascinationen af selvmordet

Kirsten Gomard og Kirsten Reisby

Fokus på faglig og social praksis i et kønsblindt Akademia

En undersøgelse af forskeruddannelser viser forskelle i to fakulteters studiemiljøer, som generelt imødekommer mandlige studerende i langt højere grad end kvindelige

Susanne V. Knudsen

Undervisningsrummets stemmer

Forelæsninger på universitetsniveau følger nogle modeller, som kvindelige og mandlige studerende reagerer forskelligt på

Simon Kiilerich Madsen og Caspar Bruun Jensen

Køn og Kunststof

Nomadiske perspektiver på koblingen mellem materiel kultur og feministisk inspireret teori

Peter Danholt

Kostregneren og feministisk tænkning

En undersøgelse af mobile kroppe i sociotekniske sammenhænge og udviklingen af Kostregneren, en lille håndholdt computer

Marit Nørgaard Petersen

Mad, krop og moral i det moderne samfund

Mad er mere end næring til kroppen, og færdigretter omgives med skepsis. Det giver en lille interview-undersøgelse fingerpeg om

Sarah Højgaard Cawood

Svigter de danske kønsforskere ligestillingen?

De skandinaviske lande har forskellige feministiske strategier for ligestillingsbestræbelser og kvinders adgang til magtens rum

Jytte Nielsen

Kvindekilder

Dansk kvindehistorie på web

Merete Ipsen

Erindret og tolket kvindeliv

Formidling og fortolkning på Kvindemuseet - med et feminint glimt i øjet

Vera Eckardt

Udfordringer for kvinder i et flerkulturelt Europa

EVAs ARK, Interkulturelt KvindeForum, støtter og styrker kvinder udefra og danske kvinder i deres ageren i samfundet