kontur nr. 1

KONTUR 3

Tema: MEDIEKULTUR OG KULTURFORMIDLING

 

Forord

Nete Nørgaard Kristensen

Kulturjournalistik - fra finkulturel kritik til pr og adspredelse

I takt med det ændrede kulturbegreb har dagspressens kulturformidling forandret sig. De kulturelt betonede spalter byder i dag på varierede fin-, populær- og hverdagskulturelle input og output.

Stine Gotved

Netfællesskaber - den virtuelle hverdag

Vi bliver ikke anderledes mennesker af at mødes digitalt, men netfællesskabernes livlige mødesteder er et kulturelt og socialt tilskud for mange.

Iben Thorving Laursen

Auteuren som kulturelt fænomen

Auteuren - instruktøren med en personlig vision og en genkendelig stil - er vendt tilbage og gør opmærksom på sig selv som individ. Men havde den etablerede forskning ikke netop aflivet auteuren som biografisk person?

Unni From

Receptionens forankring i genre og kultur

En analyse med udgangspunkt i den danske tv-serie Taxa og dens reception i en dansk og en svensk kontekst.

Hele bladet KONTUR nr. 3