kontur nr. 1

KONTUR 1

Tema: KORTLÆGNING

 

Karin Haldrup

Tid og sted - klassisk og moderne kortlægning

Blandt utallige korttyper er topografiske kort og matrikelkort uhyre betydningsfulde i den offentlige administration, og kortlægning er stadig en teknologisk udfordring.

Jens Poulsen:

Hvide pletter på landkortet - Stillehavet

De første mennesker på Stillehavets øer kom ikke kun drivende over oceanet - de havde mundtligt overleverede, maritime kundskaber om vind og strøm og manøvredygtige, sejlførende kanoer. Opdagelsen af stillehavet kortlægges historisk, og kulturforhold undersøges arkæologisk.

Mette Jørgensen

Fortællingens fald

Om kortlægning, målestoksforhold og rumlighed i De sataniske vers

Hjalte Tin

Kap Det Gode Håbs kort over slaver og indfødte

Forskellen på race og etnicitet i Sydafrikas historie

Jan Ifversen

Den europæiske civilisation i krise

En intellektuel debat om Europas og Vestens status efter 1918

Kirsten Gomard

Opdagelsen af kvinden

Kønnet kom på dagsordenen på universitetet i halvfjerserne og indtog en plads på landkortet ved strategier og dobbeltstrategier, benarbejde og korridorforhandlinger under protest fra den faglige traditions vogtere

Mette Tønnesen

Sproglige kortlægningsstrategier

Undervisning i skriftlig formidling af viden ved højere læreanstalter kan give de studerende mod til at eksperimentere med forskellige sproglige redskaber Et væsentligt element er at synliggøre den snævre sammenhæng mellem den viden, de fremstiller, og det sproglige apparat, de behersker

Hele bladet KONTUR nr. 1